A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete örömmel hirdeti meg a részecsekefizikáról szóló téli iskoláját. A Nagy Hadron ütköztető közeljövőben esedékes indulása miatt, rendkívül aktuális témával szeretnénk elősegíteni a hallgatók könnyebb elmélyülését a tudományban. Az előadásokat neves magyar kutatók tartják magyar nyelven.

Program és az előadás fóliái

február 2. Szombat,

14:00-17:00,

Siklér Ferenc (RMKI): Kisérletek az LHC-nál
[pdf] [pdf] [pdf]

  • Részecskegyorsítók: gyorsítás, zárt pályán tartós, fokuszálás
  • CERN — Europai Részecskefizikai Laboratórium
  • LHC — Nagy Hadron ütköztető: mágnesek, hűtőrendszer, nyaláb, ütközések
  • A kisérleti technikák, detektorok, működésének részletes ismertetése
  • A kisérletek bemutatása: ATLAS, CMS, TOTEM, ALICE, LHCb, LHCf
  • Menetrend, mi várható 2008-ban?

 

február 3. Vasárnap,

9:00-12:00,

Trócsányi Zoltán (DE, ATOMKI): Bevezetés a Standard Modellbe
[pdf]

  • Az elemi részecskék és kölcsönhatásaik
  • A SM és a valóság szimmetriája
  • Az elektrogyenge szimmetriasértés (abeli-, nem-abeli Higgs-mechanizmus)
  • A Higgs-részecske
  • Az elemi részecskék tömege
  • A Higgs részecske keresése

 

14:00-17:00,

Debreczeni Gergely (CERN IT-GD, RMKI):  Adatfeldolgozás az LHC-nál
[ppt]

  • Számítástechnika és a CERN – egy kis történelem
  • Az LHC adatözöne
  • Az LCG Grid és a kisérletek adatfeldolgozási módszerei
  • Virtuális szervezetek, Digitális tanusítványok, titkosítás (MD5,SHAX,VOMS,X509)
  • Helyi ütemező rendszerek (LSF, Torque, MAUI, SGE, Condor)
  • Virtualizációs technikák (Xen, VMware, OpenVz, KVM)
  • Egyéb Grid projectek
  • Kitekintés

 

február 4. Hétfő,

9:00-12:00,

Horváth Dezső (RMKI, ATOMKI): Standard Modell es nem Standard Modell-beli Higgs-részecskék
[pdf]

  • A Standard Modell Higgs-bozonjának keresése
   • A nagy elektron-pozitron ütköztető (LEP) kísérletei
   • Keresés az LHC CMS-detektorával
  • A Standard modell kiterjesztése: szuperszimmetria és Higgs-bozonjai
  • Semleges Higgs-bozonok keresése (LEP, LHC)
  • Töltött Higgs-bozonok keresése (LEP, LHC)

 

14:00-17:00,

Patkós András (ELTE): Sötét anyag alkotórészeinek felfedezése részecskegyorsítóval
[pdf] [pdf] [pdf]

  • A sötet anyag létezését igazoló asztrofizikai mérések
  • Asztrofizikai mérések a sötét anyag természetének kimutatására
  • A sötét anyagot alkotó nehéz, gyengén kölcsönható részek közvetlen kimutatásában elért eredmények és tervek
  • A sötét anyag elemi részecskefizikai modellje a standard modell minimális szuperszimmetrikus kiterjesztésében
  • Hogyan dönthető el, hogy az LHC-nál felfedezendő elemi részek alkotják-e a sötét anyagot? Szükség van-e a következő nagy gyorsítóra a megbizható válaszhoz (ILC: International Linear Collider)?

 

február 5. Kedd,

9:00-12:00,

Cynolter Gábor (ELTE): Kitekintés a Standard Modellből, extra dimenziók, fekete lyukak
[pdf] [pdf]