Program:

 

  2018. február 2.

Péntek

2018. február 3.

Szombat

2018. február 4.

Vasárnap

2018. február 4.

Vasárnap

11:30 – 13:00

Dr. Nagy Márton (ELTE):

Mekkora a laborban létrehozott Ősrobbanás? –
Kvantum-statisztikus korrelációk
a kísérleti nehézion-fizikában

12:00 – 13:30

Prof. Dr. Krasznahorkay Attila (MTA-Atomki):

Nagyenergiás kollektív gerjesztések és
alapvető kölcsönhatások vizsgálata
az atommagban

13:00 – 14:00 Regisztráció Ebédszünet 13:30 – 15:00 Ebédszünet
14:15-15:45

Dr. Barnaföldi Gergely Gábor (Wigner FK):

Az extrém sűrű maganyag legforróbb és
leghidegebb fázisainak vizsgálata

Kincses Dániel (ELTE):

Femtoszkópia a kísérleti nehézion-fizikában

15:00-16:00

Dr. Horváth Ákos (ELTE):

Radioaktívion-nyalábok a fizikában

16:00-17:30

Dr. Bíró Tamás (Wigner FK):

Termodinamika és statisztikus fizika
a nehézion-fizikában.

Dr. Vértesi Róbert (Wigner FK):

A kvark-gluon plazma vizsgálata
nehéz kvarkok segítségével

17:45-19:15

Varga-Kőfaragó Mónika (Wigner FK):

Az Ősrobbanás utáni állapot vizsgálata
szög-korrelációs mérésekkel

 


Előadások:

 

Péntek:

 

Az extrém sűrű maganyag legforróbb és leghidegebb fázisainak vizsgálata
Dr. Barnaföldi Gergely Gábor
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Előadásomban bemutatom az erősen kölcsönható anyag fázisszerkezetének elméleti és kísérleti vizsgálati módszereit. Bemutatom, hogy az MTA Wigner FK Nehézionfizikai kutatócsoportja és a Magyar ALICE csoport milyen eszközökkel kutatja ezt.

 

Termodinamika és statisztikus fizika a nehézion-fizikában.
Dr. Bíró Tamás
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

 

Az Ősrobbanás utáni állapot vizsgálata szög-korrelációs mérésekkel
Varga-Kőfaragó Mónika
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Az Ősrobbanás utáni néhány mikroszekundumban létező kvark-gluon plazma sok tulajdonságát lehet szög-korrelációs mérésekkel vizsgálni nehézion ütközésekben. Az előadás során ezeket a mérési technikákat és az eredményeiket fogom bemutatni, elsősorban az ALICE kísérlet szemszögéből.

 

Szombat:

 

Mekkora a laborban létrehozott Ősrobbanás? – Kvantum-statisztikus korrelációk a kísérleti nehézion-fizikában
Dr. Nagy Márton
Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Femtoszkópia a kísérleti nehézion-fizikában
Kincses Dániel
Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

A kvark-gluon plazma vizsgálata nehéz kvarkok segítségével
Dr. Vértesi Róbert
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
A CERN nemzetközi kutatóközpont LHC gyorsítója az erős kölcsönhatás alapvető természetét vizsgálja nagy sebességre felgyorsított protonok illetve nehézionok ütköztetése segítségével. Ezekben a nagyenergiás ütközésekben a nehéz (charm és beauty) kvarkok a reakció korai fázisában, ún. kemény folyamatokban keletkeznek, és a folyamat későbbi
állapotaiban is megmaradnak, így a segítségükkel a kvantumszíndinamikai elméletek érvényessége, valamint a
nehézion-ütközésben létrejövő erősen kölcsönható forró közeg tulajdonságai is vizsgálhatóak. Az előadás hallgatói a nagyenergiás nehézkvark-mérésekek módszereibe és eredményeibe nyerhetnek bepillantást

 

Vasárnap:

 

Nagyenergiás kollektív gerjesztések és alapvető kölcsönhatások vizsgálata az atommagban
Prof. Dr. Krasznahorkay Attila
MTA Atommagkutató Intézet

 

Radioaktívion-nyalábok a fizikában
Dr. Horváth Ákos
Eötvös Loránd Tudományegyetem